Jurnal PPDB MTs Negeri Pematangsiantar

No Tanggal Jenis Sekolah Jumlah
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekolah Dasar (SD)
Negeri Swasta Negeri Swasta
L P L P L P L P
1 Senin, 9 Mei 2022 0 2 6 7 1 3 0 0 19
2 Selasa, 10 Mei 2022 1 3 7 11 5 8 2 0 37
3 Rabu, 11 Mei 2022 0 0 9 15 5 9 0 0 38
4 Kamis, 12 Mei 2022 3 6 8 13 6 6 0 2 44
5 Jum’at, 13 Mei 2022 4 3 9 15 4 8 3 2 48
6 Sabtu, 14 Mei 2022 1 3 6 5 4 15 2 1 37
7 Selasa, 17 Mei 2022 1 6 2 6 9 4 3 5 36
8 Rabu, 18 Mei 2022 0 1 6 6 4 5 1 0 23
9 Kamis, 19 Mei 2022 1 0 0 3 2 12 5 8 31
10 Jum’at, 20 Mei 2022 1 1 0 2 3 8 1 7 23
11 Sabtu, 21 Mei 2022 0 2 7 4 6 5 4 7 35
12 Senin, 23 Mei 2022 0 0 0 1 0 2 1 0 4
13 Selasa, 24 Mei 2022 1 0 1 0 2 1 0 0 5
14 Rabu, 25 Mei 2022 0 0 0 0 0 1 1 0 2
15 Jum’at, 27 Mei 2022 0 0 0 1 4 1 1 1 8
16 Sabtu, 28 Mei 2022 0 1 2 0 3 0 2 0 8
Total Pendaftar 13 28 63 89 58 88 26 33 398
41 152 146 59