Jurnal PPDB MTs Negeri Pematangsiantar

No Tanggal Jenis Sekolah Jumlah
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekolah Dasar (SD)
Negeri Swasta Negeri Swasta
L P L P L P L P
1 Senin, 9 Mei 2022 0 2 6 7 1 3 0 0 19
2 Selasa, 10 Mei 2022 1 3 7 11 5 8 2 0 37
3 Rabu, 11 Mei 2022 0 0 9 15 5 9 0 0 38
4 Kamis, 12 Mei 2022 3 6 8 13 6 6 0 2 44
5 Jum’at, 13 Mei 2022 4 3 9 15 4 8 3 2 48
6 Sabtu, 14 Mei 2022 1 3 6 5 4 15 2 1 37
7 Selasa, 17 Mei 2022 1 6 2 6 9 4 3 5 36
8 Rabu, 18 Mei 2022 0 1 6 6 4 5 1 0 23
9 Kamis, 19 Mei 2022 1 0 0 3 2 12 5 8 31
10 Jum’at, 20 Mei 2022 1 1 0 2 3 8 1 7 23
11 Sabtu, 21 Mei 2022 0 2 7 4 6 5 4 7 35
12 Senin, 23 Mei 2022
13 Selasa, 24 Mei 2022
14 Rabu, 25 Mei 2022
15 Jum’at, 27 Mei 2022
16 Sabtu, 28 Mei 2022
Total Pendaftar 12 27 60 87 49 83 21 32 371
39 147 132 53